Skip to content

Čeho se týká norma ČSN 223718


Podobně jako v jiných profesích, i v té dělnické je nutné dodržovat poměrně velkou řadu nejrůznějších norem, ať už českých či evropských. Je to především proto, aby byla zajištěna dostatečná kvalita, a to jak všech použitých materiálů, tak i výsledného výrobku. Jistě, občas to znamená, že bude celý proces náročnější, avšak výsledek obvykle stojí za to. Jednou z těchto norem je pak i ČSN 223718 i-nastroje.cz. Toto číslo však může znít laikům, kteří se v oboru vůbec nevyznají, zvláštně. Z pouhého čísla totiž nemůžeme vědět, čeho se vlastně týká, ani proč je tak důležitá. Ti zkušení však vědí, že právě tuto se rozhodně nevyplatí obcházet.

svářeč při práci

V tomto případě jde o konstrukci soustružnických nabíracích a ubíracích nožů, které se v tomto odvětví velmi často používají. Na nich pak záleží, jak přesný bude soustruhovaný výrobek. A vzhledem k tomu, že některé z nich musí mít milimetrovou přesnost, neboť musí zapadnout do jiného dílu, je pochopitelné, proč je tak důležitá.

To ovšem neznamená, že neexistují lidé, kteří se nepokouší její význam zlehčovat. Právě naopak, zvláště běžní dělníci nevěří příliš na důležitost. Jistě, odvádí dobrou práci, avšak nevidí důvod, proč by nástroje měly podléhat normám, natož tak přísným. Ukazuje se však, že jiná cesta neexistuje.

zařízení dílny

Zkušenost nám říká, že pokud lidé nemají přesně dáno, jak mají postupovat, snaží se práci ulehčit v podstatě jakýmkoliv způsobem, a to i na úkor výsledného produktu. To samozřejmě není v tomto odvětví dobře, neboť, jak již bylo řečeno, v mnoha případech je přesnost naopak vyžadována.

Je proto nutné stanovit standardy, kterými se bude vše řídit, a jejich dodržování důsledně kontrolovat. To je ostatně také důvod, proč normy, ať už jakékoliv, vůbec vznikly. Kontrolní orgány tak mají způsob, jak objektivně posoudit, zda daná věc skutečně odpovídá standardu a je vhodná k použití. Tím se samozřejmě sníží možnost nehod způsobených právě vadnými výrobky, což bylo ostatně hlavním důvodem zavedení norem.