Skip to content

Střižné postupové nástroje vyrábí i speciální součástky


Kdybychom se vás zeptali, jak si představujete domácí spotřebič, vaše odpovědi by se výrazně lišily zejména širokým rozsahem samotného sortimentu výrobků. Někdo by jako první předmět vyslovil žehličku, někdo by dal přednost chladničce, někdy by vyzdvihoval kávovary, rychlovarné konvice, automatické pračky, sušičky na prádlo atd.

napařovací žehlička

Veškeré toto průmyslové zboží má však jedno společné, a sice pestrou plejádu součástek, z nichž se skládají. Jeden jediný spotřebič může obsahovat až několik stovek drobných částí, jejichž kompletací se teprve stává funkčním. Kdyby v něm jediná součástka scházela, výrobek by buď vůbec nefungoval, nebo by se velmi brzy objevila nějaká fatální porucha, která by jeho funkci přerušila až za nějaký čas. Mezi součástkami také mnohdy naleznete i díly velice drobné až nenápadné. Například vymezovací podložky, dorazy, spojovací součástky atd. Mnohé z nich jsou vyrobené z kovového plechu nebo z plastu pomocí střižných nástrojů.

automatická pračka

A teď se někteří z vás možná zarazí, protože si strojírenskou výrobu představujete jako proces obrábění kovů, například na soustruhu, ale obrábění je jen část výrobního strojírenského segmentu. Střižné nástroje v současné době patří k nejdůležitějším výrobním prostředkům ve strojírenství. Jejich výhodou je zejména efektivita výroby, kupříkladu postupové nástroje jsou schopné vyrobit za jediný den tolik kusů, které by soustružník zvládl sotva za měsíc.

Vývojem a výrobou střižných nástrojů se zabývá i společnost HRO TECH. Zhotovuje na zakázku nástroje pro velmi široký rozsah průmyslových odvětví, zadavatelé mohou být z oblasti automobilové výroby, letectví, kolejových vozidel, domácích spotřebičů, ale třeba i sportovních potřeb a hraček. Výrobci průmyslového zboží na vývojáře a zhotovitele střižných nástrojů spoléhají a bez nich by se celý proces výroby zastavil.